Próba szczelności helem

Próba szczelności helem inaczej znana jako badanie szczelności za pomocą gazu znakującego daje stosującemu ją zarówno możliwość odnalezienia miejsca nieszczelności jak i pomiaru jej wielkości. Stosując odpowiednie metody można więc bez problemu znaleźć przyczynę złego funkcjonowania wykorzystywanego urządzenia – to właśnie próba szczelności helem jest postrzegana jako punkt zwrotny, gdyż umożliwiła na zdecydowanie dokładniejsze pomiary niż przy użyciu innych gazów znakujących.

Próba szczelności helem a inne gazy znakujące

Próba szczelności helem

Dawniej do badania szczelności stosowano różne gazy znakujące – dzięki ich właściwościom można było odnaleźć miejsce w którym występuje nieszczelność oraz rozmiar nieszczelności co ułatwiało późniejszą naprawę. Spośród najbardziej popularnych gazów można wypisać amoniak oraz tzw. halogeny czyli gazy półszlachetne.
Momentem zwrotnym w badaniu szczelności za pomocą gazu znakującego było wprowadzenie helu jako gazu znakującego. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu spektrometru masowego w wykrywaczu helowym, to właśnie dzięki zastosowaniu tych technologii próba szczelności helem została dziś tak bardzo rozpowszechniona. Naturalną kolej rzeczy stanowiło odsunięcie pozostałych gazów na drugi plan z wielu względów ale przede wszystkim ze względu na zdecydowanie większą czułość jaką może się poszczycić próba szczelności helem.
Ponadto zastosowanie spektrometru masowego w danej metodzie gwarantuje, iż żaden inny gaz poza helem nie ma wpływu na zmianę wyniku badania.

Poniżej zestawiono niektóre właściwości gazów znakujących, dla porównania użyto helu, wodoru oraz powietrza w temperaturze 25°C oraz ciśnieniu 1013 mbar.

Nazwa gazuMasa cząsteczki
g/mol
Lepkość 
µ Pa s 
Prędkość cieplna
m/s
Średnia droga swobodna
µ m
Przewodność cieplna
W/mK
Wodór2,0168,917701980,149
Hel4,00319,812561260,183
Powietrze28,8918,3646768,50,0275

Jak widać z powyższej tabeli Hel jako gaz znakujący ma bardzo interesujące właściwości. Na pierwszy rzut oka widać również, że ponad nim w tabeli znajduje się wodór o zdecydowanie bardziej interesujących parametrach. Dlaczego więc zdecydowano się próba szczelności helem a nie próba szczelności wodorem ? Czy można stosować wodór do wykrywania nieszczelności ?

Próba szczelności helem – alternatywy

Próba szczelności helem

Oczywiście istnieją również wykrywacze wodorowe, jednakże stosowanie tego gazu szlachetnego jest ograniczone w pewnych środowiskach ze względu na jego właściwości fizyczne oraz chemiczne. Wodór jest bowiem gazem silnie wybuchowym oraz niestabilnym, chemicznie aktywnym i mogącym tworzyć różne niebezpieczne związki – dlatego jego zastosowanie, w badaniu szczelności pozostaje ograniczone do kilku sektorów i oczywiście przy zachowaniu ekstremalnych środków ostrożności.

Hel jest gazem neutralnym oraz niepalnym co pozwala na zastosowanie go w środowiskach industrialnych przy otwartym ogniu, gdzie zastosowanie innego gazu mogłoby być niemożliwe. Ponadto próba szczelności helem nie pozostawia on żadnych zanieczyszczeń ani nie tworzy trwałych związków, co po raz kolejny ułatwia procedurę badania szczelności – gdyż urządzenie nie wymaga specjalnego przygotowania zarówno przed jak i po procedurze badania szczelności.