Badania próżniowe

Wykrywanie nieszczelności może się odbywać, w zależności od sytuacji, dwoma metodami – podciśnieniową i nadciśnieniową. Obie metody są równie dokładne, stosuje je się w zależności od parametrów zbiornika, nieszczelności itp. 

Metoda podciśnieniowa 

Metoda polega na testowaniu przy użyciu pompy próżniowej wbudowanej w wykrywacz helowy. Z testowanego zbiornika odpompowywane jest powietrze aby uzyskać próżnię. Jeżeli istnieje potrzeba, do większych zbiorników stosuje się dodatkowy system pompowy. Kolejnym etapem jest owiewamy helem z zewnątrz badanego obiektu w miejscach w których istnieje podejrzenie nieszczelności. Jeśli gaz roboczy (hel) przenika do zbiornika, wykrywacz informuje operatora o nieszczelności poprzez sygnał dźwiękowy (wykrywacz podaje również wartość bezwzględną stężenia helu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym). 

Metoda nadciśnieniowa 

Jest to odwrotność metody podciśnieniowej, tym razem zbiornik zostanie napełniony helem pod ciśnieniem. Jeżeli zbiornik jest nieszczelny, gaz roboczy (hel) razem z powietrzem wydostaje się poprzez nieszczelności na zewnątrz gdzie zostanie wykryty przez operatora za pomocą sondy. 

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć jaka metoda będzie odpowiedniejsza do wykonania badania na waszym urządzeniu zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy.